Products tagged "rau củ"

Showing all 16 results

Lọc theo

Hồng giòn Đà Lạt (500g)

Hồng giòn đà lạt
(0)
45.000 40.000
(0)
40.000 30.000

Bí nụ vua Hàn Quốc (500g)

Đọt bí nụ vua Hàn Quốc
(0)
50.000 45.000

Bí hồ lô hữu cơ Đà Lạt (1 quả)

Bí hồ lô hữu cơ Đà Lạt
(0)
25.000 22.500

Bí đao xanh Đà Lạt (500g)

Bí đao hữu cơ Đà Lạt
(0)
25.000 22.500

Bí nhật già Đà Lạt (500g)

Bí đỏ giống nhật
(1)
25.000 22.500

Bí ngòi vàng Đà Lạt (500g)

Bí Ngồi Xanh, Bí Ngồi Vàng, Zuchini
(0)
22.500

Bí ngòi xanh Đà Lạt (500g)

Bí Ngồi Xanh, Bí Ngồi Vàng, Zuchini
(1)
22.500

Bí nụ Đà Lạt (500g)

Đọt bí nụ Đà Lạt
(0)
60.000 50.000

Bí nụ Đà Lạt (01 kg)

Đọt bí nụ Đà Lạt
(0)
120.000 100.000

Bí nhật non Đà Lạt (01 kg)

Bí đỏ giống nhật
(0)
50.000 45.000

Bí nhật già Đà Lạt (01 kg)

Bí đỏ giống nhật
(0)
50.000 45.000

Bí ngòi vàng Đà Lạt (01 kg)

Bí Ngồi Xanh, Bí Ngồi Vàng, Zuchini
(0)
45.000

Bí ngòi xanh Đà Lạt (01 kg)

Bí Ngồi Xanh, Bí Ngồi Vàng, Zuchini
(0)
45.000

Bí đao xanh Đà Lạt (01 kg)

Bí đao hữu cơ Đà Lạt
(0)
50.000 45.000
(0)
40.000 36.000
0

TOP

X